Kurset & Nivelet

NIVELI A1

NIVELI A1– NIVELI FILLESTAR

Përbëhet nga dy nën-nivele A1.1 dhe A1.2. Në përfundim të dy nën-niveleve, kursanti ka asimiluar njohuritë dhe shprehitë e nevojshme në gjuhën gjermane për të përdorur rrejdhshëm fjali të thjeshta në situata të përditshme.

NIVELI A2

NIVELI A2 – NIVELI BAZË

Përbëhet nga nën-nivelet A2.1 dhe A2.2. Pas përfundimit të dy nën-niveleve, kursanti mund të kuptojë fjali dhe shprehje nga fusha të ndryshme si arsimi ose profesioni.

NIVELI B1

NIVELI B1- NIVELI MESATAR

Përbëhet nga dy nën-nivele B1.1 dhe B1.2. Pas përfundimit të plotë të nën-niveleve, kursanti është në gjendje të kuptoj tema të fushave të ndryshme si shërbimet.

NIVELI B2

NIVELI B2 – NIVELI AVANCUAR

Përbëhet nga dy nën-nivelet B 2.1 dhe B 2.2. Në përfundim të këtij niveli, kursanti mund të kuptojë tekste me fjalor të pasur dhe kompleks. Kursanti është i aftë të…

NIVELI C1

NIVELI C1 – NIVELI AKADEMIK

Pas përfundimit të nivelit C1, kursanti zotëron një fjalor mjaft të pasur të gjuhës gjermane. Mund të komunikojë rrejdhshëm për tema të ndryshme, dhe mund të përdor terminologji specifike për fusha të caktuara.

KURSE PËRGATITORE PËR PROVIMET

KURSE PËRGATITORE PËR PROVIMET

Goethe / Telc / Ösd/ Testdaf

Qëllimi i kursit përgatitor është përvetësimi i 4 kategorive, të cilat janë në provimin e gjuhës: Lesen, Hören, Schreiben dhe Sprechen.

[gem_fullwidth background_style=”cover” background_position_vertical=”center” background_image=”25537″ padding_top=”70″ padding_bottom=”20″]
PER ME TEPER NA KONTAKTO
[gem_button position=”center” style=”outline” size=”large” text_weight=”thin” corner=”20″ border=”2″ icon_pack=”elegant” text=”KONTAKT” text_color=”#ffffff” border_color=”#ffffff” hover_text_color=”#dd0000″ hover_background_color=”#ffffff” link=”url:%2Fkontakt|||”][/gem_fullwidth]
Call Now Button