KURSE PËRGATITORE PËR PROVIMET

image8

Goethe / Telc / Ösd/ Testdaf

Qëllimi i kursit përgatitor është përvetësimi i 4 kategorive, të cilat janë në provimin e gjuhës: Lesen, Hören, Schreiben dhe Sprechen.

Kursi përbëhet nga 15 seanca / 60 minutëshe. Gjatë kursit jepen këshillat, informacionet e duhura për provimin si dhe më e rëndësishmja punohen tezat përkatëse për nivelin e provimit.

Zhvillohet me pedagog dhe trajnues të provimeve, të kualifikuar si brenda dhe jashtë vendit.

Call Now Button